Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu

Scamper-Gems Sistemi ile ilgili Merak Edilenler

Scamper-Gems Sistemi ile ilgili Merak Edilenler
2020-10-01

SCAMPER:

Çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur. Bizler de çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü, sezgi ve düşünme hazinelerini korumak amacı ile bu yöntemi kullanıyoruz. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı öğretir. Çocuğa yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa, farklı düşünce becerisi o oranda gelişir ve bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini amaçlar. Tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar.
Örneğin: Ayakkabıları ayağımıza giymek dışında hangi amaçla kullanabiliriz? Denizde bir balıksın. Balıkçının olta attığını görüyorsun. Ne yaparsın?
 

GEMS:

Çocukların ön planda oldukları rahat bir ortamda ‘’GÖZETİMLİ KEŞİF’’ yöntemi ile öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak; onların kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki karam ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştiren düşünmesinin sağlamaktadır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarından gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

GEMS projesinin amaçları; Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak, çocukların fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak, temel fen ve matematik becerilerini önemini göstermek, fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamaktır.
Programlarımız, öğrencilerin yaş seviyeleri, ilgileri göz önüne alınarak oluşturulmaktadır. Her çocuğun farklı olduğu anlayışından yola çıkılarak eğitim yaklaşımlarımız hayata geçirilir. Çocukların kişisel yetenek ve kapasitelerini güvenli ortamlarda özgürce geliştirebildikleri fark ortaya koyan yöntemler benimsenmiştir.  Çocuklarımızın hayal güçlerini rahatlıkla geliştirebilecekleri doğal ortam oluşturulur.  Deneyimli, alanında uzman olan öğretim kadrosuyla öğrencilerin zeka kapasitelerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.  Bu gerçekleşirken ailenin de eğitim ortamına aktif olarak katılımı sağlanır. Eğitim programımız; çocukların bireysel gelişimini, sosyalleşmesini , kendini ifade edebilmesini ve yeni bilgiler öğrenmesini , öğrendiklerini uygulamasını farklı insanlarla paylaşmasını, mutlu bir birey olmasını sağlayacak çeşitli aktivitelerden oluşmaktadır. Öğrenciler bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan gelişimlerini tamamlayarak bir üst öğretim kurumuna hazır hale gelirler .

Okulumuz; güncel haber,duyuru,etkinlik ve programlarımızdan haberdar olmak için kayıt olun