Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu
Uğur Böceği Anaokulu

Amaçlarımız

Amaçlarımız

Değerlerini özümsemiş; sevgi, hoşgörü sahibi, kendisi ve çevresiyle barışık, nezaket kurallarını bilen çevresine örnek olan öğrenciler yetiştirmek,

Kendine güvenen, sosyalleşmiş, sorumluluk alabilen, çözüm yolları geliştiren, neden-sonuç ilişkilerini kurabilen bireyler yetiştirmek,

Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlayarak duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen kişiler olarak yetişmelerini sağlamak…

Çocuklara sevgi, saygı,  iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerleri ve davranışları kazandırmak,

Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,

Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,

Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım becerilerini kazandırırken doğa sevgisiyle yetişmelerine öncülük etmek,

Çocuklar için oyunlarla; şarkı ve drama etkinlikleriyle zevkli öğrenme ortamları oluşturmak,

Eğitim etkinliklerinde ulaşılan tüm sonuçları değerlendirerek bunlarıöğrencilerin aileleriyle paylaşmak, 

Öğrencilerimizin hayata ve bir üst öğrenim kurumuna donanımlı ve yeterli olarak hazır olmalarını sağlamak,


Uğur Böceği Öğrencileri;

*Okula ve hayata en iyi şekilde hazırlanırlar.

*İlkokula bilgi, beceri ve yetenekleri en üst seviyede başlar.

*Milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, kendileri ve çevreleriyle barışık, öz güveni  yüksek, mutlu bireyler olarak hayat sahnesine adım atarlar.  

*Sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü, sorumluluk, paylaşma gibi değerleri öğrenirler.

*Arkadaşları ve çevreleriyle etkin iletişim kurmayıöğrenirler.

*Bilgiye ulaşmayı bilen, bilgi teknolojilerine vâkıf, çağdaş bireyler olarak yetiştirler

*Doğrudan bilgi aktarımından ziyade oyunlar oynayarak ve araştırma ve deneyler yoluyla yaşantısında içselleştirerek öğrenirler.

*Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alandaki becerileri çoğalır.  

Okulumuz; güncel haber,duyuru,etkinlik ve programlarımızdan haberdar olmak için kayıt olun